Studierichtingen

De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO), zoals de naam nu luidt, kent drie (3) studierichtingen en stelt zich over het algemeen ten doel om personen op te leiden die competent zijn om op HBO-niveau te functioneren als deskundige op het gebied van Beeldende Kunsten, Journalistiek & Communicatie en Sociaal Cultureel Vormingswerk (SOCUVO).

Beeldende Kunsten

Beeldende Kunsten

De studierichting Beeldende Kunsten richt zich op het opleiden van personen tot professioneel en artistiek geschoolde vormgevers in de autonome (vrije) kunst of toegepaste kunsten (grafische vormgeving) om later zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

Download de handleiding voor meer informatie:

AHKCO Beeldende Kunsten informatie

Journalistiek & Communicatie

Journalistiek & Communicatie

De studierichting Journalistiek & Communicatie heeft ten doel journalisten op te leiden die onderricht krijgen in de diverse aspecten van publieksgerichte informatie en moeten deze zowel kunnen produceren als overdragen naar een breder publiek c.q. samenleving. Er is maar één afstudeerrichting waarbij de diverse mediagebieden zijn geïntegreerd.

Download de handleiding voor meer informatie:

AHKCO Handleiding Journalistiek & Communicatie 2019-2020

Sociaal Cultureel Vormingswerk

Sociaal Cultureel Vormingswerk (SOCUVO)

De studierichting Sociaal Cultureel Vormingswerk stelt zich ten doel sociaal werkers op te leiden, die tegen de achtergrond van de zich afspelende maatschappelijke veranderingen op sociaal economisch en cultureel niveau, inzicht en vaardigheden bezitten om individuen, groepen en leefgemeenschappen agogisch te begeleiden zodat zij bestaande of opkomende crises op sociaal, economisch en cultureel niveau kunnen beheersen en kunnen transformeren naar een gewenste toestand. Hiermede draagt SOCUVO in feite een steentje bij tot het opheffen van armoede, onmondigheid en alles dat daarmee te maken heeft.

Download de handleiding voor meer informatie:

AHKCO Socuvo Studiegids

Highlights

28
October
  • 6:00 PM
  • Ballroom Lallarookh Gebouw 2
Openingscollege

Openingscollege studiejaar 2019-2020 met als afstudeerpresentatie: “De Wet Openbaarheid van Bestuur en de Journalistieke praktijk” door de alumni Clayton Hiwat BA

Oprichting AHKCO

De Academie voor Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO) , opgericht op 18 mei 1981, is het enige Surinaamse instituut dat bacheloropleidingen (Bachelor of Arts) aanbiedt op het gebied van Beeldende Kunsten, Journalistiek & Communicatie en Sociaal Cultureel Vormingswerk. Naast de universele waarden van academische vrijheid en onafhankelijkheid zijn onze kernwaarden: deskundigheid, integriteit, praktijkgericht en creativiteit.