Studierichtingen

De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO), zoals de naam nu luidt, kent drie (3) studierichtingen en stelt zich over het algemeen ten doel om personen op te leiden die competent zijn om op HBO-niveau te functioneren als deskundige op het gebied van Beeldende Kunsten, Journalistiek & Communicatie en Sociaal Cultureel Vormingswerk (SOCUVO).

Beeldende Kunsten

Beeldende Kunsten

De studierichting Beeldende Kunsten richt zich op het opleiden van personen tot professioneel en artistiek geschoolde vormgevers in de autonome (vrije) kunst of toegepaste kunsten (grafische vormgeving) om later zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

Download de handleiding voor meer informatie:

AHKCO Beeldende Kunsten informatie

Journalistiek & Communicatie

Journalistiek & Communicatie

De studierichting Journalistiek & Communicatie heeft ten doel journalisten op te leiden die onderricht krijgen in de diverse aspecten van publieksgerichte informatie en moeten deze zowel kunnen produceren als overdragen naar een breder publiek c.q. samenleving. Er is maar één afstudeerrichting waarbij de diverse mediagebieden zijn geïntegreerd.

Download de handleiding voor meer informatie:

AHKCO Handleiding Journalistiek & Communicatie 2019-2020

Sociaal Cultureel Vormingswerk

Sociaal Cultureel Vormingswerk (SOCUVO)

De studierichting Sociaal Cultureel Vormingswerk stelt zich ten doel sociaal werkers op te leiden, die tegen de achtergrond van de zich afspelende maatschappelijke veranderingen op sociaal economisch en cultureel niveau, inzicht en vaardigheden bezitten om individuen, groepen en leefgemeenschappen agogisch te begeleiden zodat zij bestaande of opkomende crises op sociaal, economisch en cultureel niveau kunnen beheersen en kunnen transformeren naar een gewenste toestand. Hiermede draagt SOCUVO in feite een steentje bij tot het opheffen van armoede, onmondigheid en alles dat daarmee te maken heeft.

Download de handleiding voor meer informatie:

AHKCO Socuvo Studiegids

Highlights

Paramaribo, 17 augustus 2023

 

OPROEP: indienen dispensatieaanvraag

 

 

Aan alle studenten van alle studierichtingen met openstaande vakken, die waar nodig dispensatie moeten aanvragen.

 

Om te voorkomen dat u gedurende het collegejaar 2023/2024 geen toestemming krijgt voor:
– het volgen van lessen, omdat u onterecht zit in een studiejaar,
– het lopen van stage of afstuderen, omdat u niet alle vakken heeft afgerond,

wordt u in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 15 oktober 2023 dispensatie aan te vragen

 

Alleen aanvragen die middels het dispensatie aanvraagformulier van de AHKCO worden ingediend in de hierboven aangegeven periode,

worden in behandeling genomen. Het dispensatie aanvraagformulier is te verkrijgen via de administratie of via de website: www.ahkco.sr

 

Het is belangrijk om vóór de indiening van uw dispensatieaanvraag kennis te nemen van het “PROTOCOL AANVRAAG DISPENSATIE (studenten)”,

welke u ook op de website www.ahkco.sr kunt vinden of bij de administratie kunt opvragen.

 

 

Drs. M. Cairo- Haagstam
De Voorzitter van de examencommissie
AHKCO

Paramaribo, 11 november 2022.

 

BEKENDMAKING

 

 

De  examencommissie  geeft  aan  dat  de perioden voor  het  indienen van  uw dispensatieaanvraag als volgt zijn vastgesteld:

 

 

Periode 1: 15 november – 15 december 2022

Periode 2:  01 maart – 01 april 2023

Periode 3:  25 juli – 25 augustus 2023

 

 

De commissie behoudt zich het recht om aanvragen die buiten de gegeven periode zijn ontvangen NIET in behandeling te nemen.

 

 

Alleen aanvragen die middels het dispensatie aanvraagformulier van de AHKCO worden ingediend in de hierboven aangegeven perioden, worden in behandeling genomen. Het dispensatie aanvraagformulier is te verkrijgen via de administratie of via de website: www.ahkco.sr

 

 

Dispensatieaanvraagformulier A.v2

Dispensatieaanvraagformulier B.v2

 

 

Het is belangrijk om vóór de indiening van uw dispensatieaanvraag kennis te nemen van het PROTOCOL AANVRAAG DISPENSATIE (studenten)”, welke u ook op de website www.ahkco.sr kunt vinden of bij de administratie kunt opvragen.

 

 

 

Drs. M. Cairo- Haagstam

 

 

E-signed

 

 

 

De Voorzitter van de examencommissie

AHKCO

 

28
October
  • 6:00 PM
  • Ballroom Lallarookh Gebouw 2
Openingscollege

Openingscollege studiejaar 2019-2020 met als afstudeerpresentatie: “De Wet Openbaarheid van Bestuur en de Journalistieke praktijk” door de alumni Clayton Hiwat BA

Oprichting AHKCO

De Academie voor Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO) , opgericht op 18 mei 1981, is het enige Surinaamse instituut dat bacheloropleidingen (Bachelor of Arts) aanbiedt op het gebied van Beeldende Kunsten, Journalistiek & Communicatie en Sociaal Cultureel Vormingswerk. Naast de universele waarden van academische vrijheid en onafhankelijkheid zijn onze kernwaarden: deskundigheid, integriteit, praktijkgericht en creativiteit.