Category Archives: Nieuws

De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) reikt diploma’s en B1-certificaten uit

17 diploma’s en 41 B1-certificaten werden uitgereikt   aan de studenten van de AHKCO.   Bij de studierichting Sociaal Cultureel Vormingswerk (Socuvo) hebben 6 studenten hun diploma in ontvangst mogen nemen en 29 studenten hebben hun B1-certificaat ontvangen. Verder werden er waren er 7 diploma’s en 8 B1-certificaten uitgereikt aan studenten van de studierichting Journalistiek & […]

De studentenraad van AHKCO

De studentenraad van AHKCO Als onderdeel van het accreditatietraject is met toestemming van de directie van AHKCO de studentraad opgericht. Deze raad heeft als voorname doel de belangen van de studenten te behartigen en erop toe te zien dat er een studentvriendelijk beleid wordt uitgevoerd binnen de opleiding. De studentenraad vertegenwoordigt de drie richtingen te […]

Diploma & Certificaat B-1 Uitreiking 19 December 2022

Op 19 december 2022 hebben 18 studenten van de AHKCO hun B1- certificaat en 5 afgestudeerden hun Bachelor of Arts diploma in ontvangst mogen nemen. De studenten die hun B1-certificaat in ontvangst hebben genomen, hebben het eerste gedeelte van hun studie afgerond en zijn inmiddels gestart met het tweede gedeelte. Wij wensen beide groepen heel […]