De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) reikt diploma’s en B1-certificaten uit

De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) reikt diploma’s en B1-certificaten uit

17 diploma’s en 41 B1-certificaten werden uitgereikt   aan de studenten van de AHKCO.

 

Bij de studierichting Sociaal Cultureel Vormingswerk (Socuvo) hebben 6 studenten hun diploma in ontvangst mogen nemen en 29 studenten hebben hun B1-certificaat ontvangen. Verder werden er waren er 7 diploma’s en 8 B1-certificaten uitgereikt aan studenten van de studierichting Journalistiek & Communicatie (J&C). De studenten van de studierichting Beeldende Kunsten (BK) hebben 4 diploma’s en 4 B1-certificaten in ontvangst mogen nemen.