Diploma & Certificaat B-1 Uitreiking 19 December 2022

Diploma & Certificaat B-1 Uitreiking 19 December 2022

Op 19 december 2022 hebben 18 studenten van de AHKCO hun B1- certificaat en 5 afgestudeerden hun Bachelor of Arts diploma in ontvangst mogen nemen.
De studenten die hun B1-certificaat in ontvangst hebben genomen, hebben het eerste gedeelte van hun studie afgerond en zijn inmiddels gestart met het tweede gedeelte.
Wij wensen beide groepen heel veel succes toe met hun verdere studie/carrière.
Bijgaand de link op onze AHKCO facebook page: