Nieuws

De Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) reikt diploma’s en B1-certificaten uit

17 diploma’s en 41 B1-certificaten werden uitgereikt   aan de studenten van de AHKCO.   Bij de studierichting Sociaal Cultureel Vormingswerk (Socuvo) hebben 6 studenten hun diploma in ontvangst mogen nemen en 29 studenten hebben hun B1-certificaat ontvangen. Verder werden er waren er 7 diploma’s en 8 B1-certificaten uitgereikt aan studenten van de studierichting Journalistiek & […]

Een mooie stap dichterbij accreditatie voor de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs

In het kader van internationalisering als onderdeel van accreditatie is er op dinsdag 30 mei 2023 tijdens een Zoom meeting de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de directeur, mevr. Jane Kolf-Bergraaf Med. BA van de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) en de decaan Prof. Dr. Jean Tillie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De studentenraad van AHKCO

De studentenraad van AHKCO Als onderdeel van het accreditatietraject is met toestemming van de directie van AHKCO de studentraad opgericht. Deze raad heeft als voorname doel de belangen van de studenten te behartigen en erop toe te zien dat er een studentvriendelijk beleid wordt uitgevoerd binnen de opleiding. De studentenraad vertegenwoordigt de drie richtingen te […]

AHKCO Presentatie Beleidsondersteunende Commissies 18 maart 2023

De beleidsondersteunende commissies van AHKCO hebben op zaterdag 18 maart 2023 een presentatie gehouden voor de directie over de voortgang van de werkzaamheden. Het gaat om de examencommissie en de toetscommissie. Ook is de richting die verder moet worden afgelegd naar accreditatie toe besproken. De directeur, Jane Kolf – Bergraaf, deelde ook haar visie met […]

Diploma & Certificaat B-1 Uitreiking 19 December 2022

Op 19 december 2022 hebben 18 studenten van de AHKCO hun B1- certificaat en 5 afgestudeerden hun Bachelor of Arts diploma in ontvangst mogen nemen. De studenten die hun B1-certificaat in ontvangst hebben genomen, hebben het eerste gedeelte van hun studie afgerond en zijn inmiddels gestart met het tweede gedeelte. Wij wensen beide groepen heel […]