Toelatingseisen

Tot de AHKCO worden toegelaten studenten met minimaal een HAVO of daaraan door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gelijkgesteld diploma. Hieronder vallen met name het IMEAO (financieel-administratieve richting) en de Pedagogische Instituten (AVF, BVF, De Nieuwe Leerkracht: DNL-bovenbouw). Alle andere of afwijkende opleidingen waarvan men meent dat die gelijkgesteld zijn aan het HAVO dienen voorgelegd te worden aan het MinOWC ter evaluatie. Voor studenten ouder dan 25 jaar kent de Academie een zogenaamd Colloquium Doctum regeling. Studenten van 25 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van een regulier diploma en beschikken over een gedegen bagage aan algemene ontwikkeling en ervaring of reeds werkzaam in de desbetreffende richting, kunnen van deze regeling gebruik maken. Een beperkt aantal personen kan op basis hiervan worden toegelaten als toehoorder en na het eerste jaar wordt beslist of de persoon al dan niet definitief als student zal worden toegelaten.

De studiezwaarte

De duur van de studie is 4 jaar (of 8 semesters). De zwaarte van de studie wordt uitgedrukt in creditpoints. De studie wordt afgerond indien de student minimaal 120 creditpoints heeft behaald. Een (1) creditpoint komt overeen met 30 klokuren welke onderverdeeld is in begeleide uren, (contacturen, bv colleges) en onbegeleide uren (bijv. eigen onderzoek, literatuurstudies e.a).

Internationalisering

Vanwege de huidige “flat world” worden studenten gestimuleerd buiten de eigen grenzen te “kijken” en worden bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse instituten ondersteund. Als gouden regel geldt dat zowel de Academie als wel het instituut waarmee samengewerkt wordt op basis van een win-win situatie overeenkomsten aangaat.